پرداخت اضافی

صفحه پرداخت اضافی ریما کافی به منظور پرداخت های اضافی ایجاد شده. درصورتی که از طرف ما هزینه اضافی برای بسته بندی خاص یا هر مورد خاص دیگری از شما درخواست شده است. از این قسمت می توانید اقدام به پرداخت هزینه های اضافی کنید.

نکات قابل توجه

  1. لطفا دلیل پرداخت اضافی خود را در توضیحات بیان کنید.
  2. کد پیگیری خود را یادداشت کنید و درصورت لزوم به همکاران ما ارائه دهید.
  3. لطفا مبلغ خود را به تومان وارد کنید
  4. لطفا از شماره تلفن و ایمیل معتبر استفاده کنید.
تومان
X